Tjänster

Våra tjänster

Vi utför alla sorters tjänster inom högtrycksspolning och slamsugning för både privatpersoner, företag och kommuner. Kontakta oss även för inspektion av rör vid nya installationer eller återkommande problem med stopp eller översvämning.

Akut hjälp

Vid problem med avlopp, vare sig det gäller stopp i ledningar, läckor eller översvämningar är det viktigt att du snabbt kan få hjälp för att undvika mer bestående eller kostsamma konsekvenser.

spolbil Södertälje

Våra spolbilar

Vi erbjuder kombinerade sug- och spolbilar. Detta för att kunna erbjuda effektivt och kvalificerat utförande av alla tjänster inom högtrycksspolning och slamsugning.

Högtrycksspolning är det snabbaste och mest effektiva tillvägagångssättet för att få bort stopp i avloppsledningen. Våra spolbilar är utrustade med varmvatten vilket är ett överlägset sätt att få rören riktigt rena. Dessutom är högtrycksspolning en miljövänlig metod då hett vatten och högt tryck får ersätta farliga kemikalier.

Sugbil

Vare sig du är i behov av en akut tömning av en brunn eller en mindre brådskande underhållstömning kan vi hjälpa dig. Att kontinuerligt slamsuga brunnen är ett klokt och effektivt sätt att slippa problem med översvämningar. Många väntar lite för länge mellan gångerna, och det leder tyvärr ofta till översvämningar med onödiga kostnader som följd.

Rörinspektion med kamera

För att hitta fel och problem som kan ha uppstått i ledningar och avloppssystem utför vi noggranna rörinspektioner med hjälp av kamera. Återkommande problem i form av stopp och översvämningar, eller förekomst av fuktskador med till exempel dålig lukt eller misstänkt läckage, bör alla åtgärdas så snart som möjligt. Detta för att undvika bestående eller kostsamma konsekvenser. Vi kan även bistå med rörinspektioner då nya avloppsledningar har installerats, oftast i samband med slutbesiktning.

Engagemang och expertis till rimligt pris